Osuszanie dachu płaskiego i tarasów

Bardzo częstym problemem pojawiającym się we współczesnym budownictwie to  zalanie strefy izolacji dachu płaskiego lub tarasu. Na skutek wadliwie wykonanej lub uszkodzonej izolacji dachu oraz przyczyniaja się do tego czynniki atmosferyczne.

Istniejące dachy narażone są na działanie śniegu, deszczu, gradobicia, promieniowania UV oraz ciągłych wahań temperatury. Materiały budowlane w takich warunkach raz pęcznieją, raz się kurczą, powstają w nich rysy, co prowadzi do namięknięcia izolacji.

Woda, która zalała termoizolację dachu nie ma szans na samoistne wydostanie się czy odparowanie pownieważ beton nie przepuszcza pary wodnej.

Najczęściej jednak daje się zaobserwować zacieki na sufitach i ścianach oraz grzyb i pleśń rozwijający się w pomieszczeniach.

Proces suszenia

Dzisiejsza technologia pozwala na osuszenie warstwy termoizolacji, która została uszkodzona i zalana.

Koniecznością jest znalezienie przecieku w pokryciu dachowym, co wykonujemy różnymi metodami.

Bez konieczności pracochłonnej, kosztownej i trudnej ze względów logistycznych, wymiany wszystkich warstw dachu czy tarasu osuszymy warstwę izolacji.  Wprawadzając suche powietrze, któr pochłonie wilgoć z poszycia i zostanie ona odessana ze strefy izolacji w innym miejscu osiągając stan równowagi z przed zalania.

Pamiętaj!

Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwość termoizolacyjne a tym samym degradaję strefy izolacji na dachu co za tym idzie degradację budynku i szybkie starzenie się poszycia. Koszty związane z odtworzeniem lub wymianą są ogromne w stosunku do odpowiednio dobranego procesu osuszania w odpowiednim czasie.

Mokre mury i warstwy izolacyjne spowodują rozwój niebezpiecznych grzybów i pleśni co będzie miało wpływ na zdrowie Twoje i Twojej rodziny czy osób pracujących w budynku.

Na murach i podsadzce może pojawić się widoczny grzyb a z czasem pojawi się nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Nie wysuszenie dachu z czasem spowoduje wzrost rachunków za ogrzewanie i dodatkowe koszty usuwania pleśni i grzybów.

Co dla Was zrobimy?

Nasz technolog wykona pomiary zawilgocenia warstw więzi dachowej czy posadzki na tarasie i na tej podstawie zaproponują najlepsze rozwiązanie w konkretnym przypadku.

Możemy zaproponować unikalną technologię osuszania warstw izolacyjnych, bez konieczności przeprowadzenia prac remontowych, które narażą Was na dodatkowe koszty.

Standardy jakości i gwarancje!

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła standardy jakości wykonywanyych usług oraz gwarancje Światowej Organizacji IICRC

CERTYFIKAT TECHNICAL CLEANING SERVICE

  • mamy certyfikację menadżerską potwierdzającą branżowe kompetencje zawodowe.
  • nasi pracownicy posiadają różne stopnie certyfikacji w zależności od wyboru specjalności: osuszanie budynków, usuwanie pleśni z budynków, naprawa, usuwanie skutków po pożarach.

Zapraszamy!