Pracujemy Pn - Pt 09:00 - 17:00

Profesjonalne oględziny szkody cz.1.- Rozmowa telefoniczna – Porada.

Co poprzedza oględziny szkody?

Przed wstępną wizytą na miejscu szkody, gdzie ma nastąpić osuszanie po zalaniu wykwalifikowany technik osuszania, profesjonalny przedstawiciel firmy uzyska informacje, które lepiej przygotują specjalistę do reakcji podczas oględzin wstępnych oraz ustali rodzaje zagrożeń i pozwoli ocenić ryzyka przed przystąpieniem do pracy osuszania budynku.

ROZMOWA TELEFONICZNA:

Już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej przedstawiciel firmy musi być w stanie zareagować na Państwa nieszczęśliwe zdarzenie w życzliwy i profesjonalny sposób. W ten sposób zapewniając, że jego fachowość, wiedza i doświadczenie pomogą w szybki, dokładny i profesjonalny sposób przywrócić do pierwotnego stanu Państwa mamienie oraz, że prace wykonywane w Państwa lokalu będą bezpieczne dla Państwa, dla Technika i dla środowiska.  

Oględziny szkody – co musi określić Wykonawca?

Wykonawca musi określić:

1. Wstępną kontrolę zagrożeń i ocenić ryzyka

W zalanych powierzchniach obejmuje trzy ważne aspekty.

 • zidentyfikowanie zagrożeń, które mogłyby spowodować zakaz wejścia do budynku, takich jak zawilgocone panele elektryczne i brak stabilności sufitów.
 • określenie obecności niebezpiecznych materiałów budowlanych, takich jak azbest i ołów.
 • ocenę ryzyka i przeprowadzenie lub wdrożenie niezbędnej kontroli dla wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń.

Kontrolę zagrożeń wdraża się w celu ochrony przed obrażeniami lub innymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem zarówno w przypadku ochrony pracowników jak i mieszkańców zalanego obiektu.

2. Kategorię wody

Jaką została zalana nieruchomość i określić procedury działania dopiero po dokładnych oględzinach szkody. Opierając się na źródle wody, długości czasu, w jakim woda mogła znajdować się w konstrukcji, temperaturze i wcześniejszych warunkach i skąd pochodzi można określić kategorię wody (1, 2 lub 3). Z czego 1 – to woda czysta, 2 – woda o znacznym stopniu zanieczyszczeniu biologicznym czy chemicznym i 3 – wody gruntowe, kanalizacja, ścieki.

3. Klasyfikację szkody.

Wykształcony i przeszkolony przedstawiciel będzie wiedział, jakie pytania zadać, aby zebrać niezbędne informacje. Przykładowo wykwalifikowany technik zadaje konkretne pytania, takie jak:

 • Czy są Państwo ubezpieczeni?” – powinien udzielić Państwu wszelkich informacji jak zgłosić szkodę lub co zrobić, aby rozliczyć się bezgotówkowo z ubezpieczycielem.
 • Jakie jest źródło i stan wody?
 • „Kiedy wystąpiła szkoda?”
 • „Skąd się wzięła woda?
 • Jak długo konstrukcja jest mokra?
 • Gdzie znajduje się wilgoć?”
 • Jakie kroki podjęto, aby dokonać naprawy lub wyeliminować źródło?
 • Które obszary są mokre?” (liczba pomieszczeń, rozmiar)?
 • Ile i jakie meble znajduje się w zalanych pomieszczeniach?
 • Czy jest dostępna energia elektryczna i woda?

4. Określić „Zalecenia i Zakazy” 

Sposób na zmniejszenie dodatkowych szkód. Technik zaproponuje klientowi wskazówki dotyczące niektórych „zaleceń” i „zakazów”.

Zalecenia” to działania, które mogą zachęcić klienta do pracy własnej w celu zmniejszenia możliwości dodatkowych szkód i obejmują:

 • Jeśli to możliwe, wyeliminować źródło wody,
 • Jeśli to możliwe, usunąć i zabezpieczyć meble,
 • Usunąć i zabezpieczyć uszkodzone przedmioty,
 • Skontaktować się z lekarzem, jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy zdrowotne,
 • Zachować ostrożność na wypadek poślizgnięć, i wiele innych.

Zakazy to sugestie dotyczące tego, czego klient nie może robić. Te działania są tak samo ważne jak „Zalecenia” i obejmują:

 • Czynności, które narażają właściciela budynku i/lub mieszkańców na ryzyko porażenia prądem.
 • Działania, które spowodowałyby narażenie na substancje toksyczne lub jakiekolwiek inne zagrożenie fizyczne.
 • Czynności, które mogą powodować wtórne uszkodzenia spowodowane wilgocią.

Listy te będą się różnić w zależności od rodzaju wody wpływającej na konstrukcję i stopnia zalania. Zawsze należy skupiać się na zdrowiu i bezpieczeństwie klienta oraz łagodzeniu dalszych szkód.

„Zakazy”:

 • Używanie sprzętu próżniowego do usunięcia wody.
 • Używania i rozkładnia gazet na mokrych powierzchniach.
 • Włączania systemu HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) budynku.
 • Chodzenia po mokrych powierzchniach więcej niż to konieczne.
 • Zmieniania wewnętrznej temperatury.
 • Wchodzenia w obszary ze stojącą wodą.
 • Spożywania żywności w obszarze zalania, zwłaszcza jeśli woda pochodzi z niehigienicznego źródła.
 • Wiele innych „zakazów” uzależnionych od kategorii wody, stopnia zalaniu i zagrożeń dla zdrowia i życia właścicieli nieruchomości i technika.

5. Przygotowanie wstępnej dokumentacji

Rozpoczyna się od pierwszej rozmowy telefonicznej. Gdy technik przybywa na miejsce pracy, gdzie dokonane zostaną oględziny szkody,  powinien mieć ze sobą formularz, w którym będzie miału określone wszystkie zagrożenia, które zidentyfikuje na miejscu, typ wody, źródło zlania, obszar zalania itp.

Część druga “Profesjonalne oględziny szkody – o co powinien zadbać profesjonalny technik zanim przystąpi do pracy osuszania budynku?” znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas!

+48 791 742 555

Copyright © 2024 Osuszanie budynków, osuszanie ścian, wynajem osuszaczy | Dry-Home

realizacja: estinet.pl

DRY-HOME

ul. Łączyny 1
02-820 Warszawa

+48 791 742 555
biuro@dry-home.pl