Wykrywanie przecieków na dachach

Bardzo częstym problemem pojawiającym się we współczesnym budownictwie to  zalanie strefy izolacji dachu płaskiego lub tarasu. Na skutek wadliwie wykonanej lub uszkodzonej izolacji dachu oraz przyczyniaja się do tego czynniki atmosferyczne.

Istniejące dachy narażone są na działanie śniegu, deszczu, gradobicia, promieniowania UV oraz ciągłych wahań temperatury. Materiały budowlane w takich warunkach raz pęcznieją, raz się kurczą, powstają w nich rysy, co prowadzi do namięknięcia izolacji.

Woda, która zalała termoizolację dachu nie ma szans na samoistne wydostanie się czy odparowanie pownieważ beton nie przepuszcza pary wodnej.

Najczęściej jednak daje się zaobserwować zacieki na sufitach i ścianach oraz grzyb i pleśń rozwijający się w pomieszczeniach.

Najnowsze metody

  1. Metoda dymowa wykrywania nieszczelności w dachach i izolacjach
  2. Metoda opornościowa wykrywania nieszczelności w dachu płaskim
  • Wykrywanie nieszczelności dachu opiera się na zaawansowanych metodach pomiarowych, które badają pakiet warstw dachu pod kątem wilgoci w całkowicie nieniszczący sposób. Polega to na mapowaniu za pomocą certyfikowanych metod pomiaru SLD co pozwala na uniknęciu kosztownych prac renowacyjnych i przedłuża żywotność płaskich dachów. Wszystkie wycieki i potencjalne słabe punkty są śledzone z najwyższą dokładnością, udokumentowane w szczegółowym raporcie z badań i pomiarów oraz przedstawione jako wizualny plan pracy.
  1. Metoda płynu barwiącego UV

Pamiętaj!

Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwość termoizolacyjne a tym samym degradaję strefy izolacji na dachu co za tym idzie degradację budynku i szybkie starzenie się poszycia. Koszty związane z odtworzeniem lub wymianą są ogromne w stosunku do odpowiednio dobranego procesu osuszania w odpowiednim czasie.

Mokre mury i warstwy izolacyjne spowodują rozwój niebezpiecznych grzybów i pleśni co będzie miało wpływ na zdrowie Twoje i Twojej rodziny czy osób pracujących w budynku.

Na murach i podsadzce może pojawić się widoczny grzyb a z czasem pojawi się nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Nie wysuszenie dachu z czasem spowoduje wzrost rachunków za ogrzewanie i dodatkowe koszty usuwania pleśni i grzybów.

Co dla Was zrobimy?

Nasz technolog wykona sprawdzenia szczelności dachu różnymi metoadami. Abyśmy mogli dać gwarancję jego szczelności lub też, aby wskazać punkty nieszczelności, przez które woda dostaje się do środka budynku. Dokana również pomiarów zawilgocenia więzi dachowej.

  1. Możemy zaproponować unikalną technologię wskazania nieszczelności opracowaną i opatentowaną przez szwedzką firmę SLD, której jesteśmy jedynym partnerem na rynku w Polsce.

Standardy jakości i gwarancje!

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła standardy jakości wykonywanyych usług oraz gwarancje Światowej Organizacji IICRC

CERTYFIKAT TECHNICAL CLEANING SERVICE

  • mamy certyfikację menadżerską potwierdzającą branżowe kompetencje zawodowe.
  • nasi pracownicy posiadają różne stopnie certyfikacji w zależności od wyboru specjalności: osuszanie budynków, usuwanie pleśni z budynków, naprawa, usuwanie skutków po pożarach.

Zapraszamy!