Osuszanie podposadzkowe

W momencie kiedy woda zaleje mieszkanie i duża ilość wody dostanie się pod betonową szlichtę następuje zalanie podposadzkowe. Często pod posadzką są umieszczone instalacje wodno-kanalizacyjne lub ogrzewanie podłogowe, gdzie bezpośrednio może wystąpić awaria.

Woda, która dostanie się pod posadzkę nie ma szans na samoistne odparowanie. Wilgoć, która jest w posadzce dąży do równomiernego nasycenia materiałów z jakich strefa pod posadzką została zbudowana czyli z jakich materiałów budowlanych, dlatego najpierw przenika w ściany na wysokości podłogi, które podciągają wodę do góry. Proces ten przebiega powolnie i niezauważalnie. Oznaki na ścianach, które są widoczne dopiero po jakimś czasie mogą dawać alarmijące objawy nawet po kilku miesiącach od wystąpienia awarii czy zalania posadzki. Pierwszymi oznakami zalania strefy pod posadzką są wilgotne ściany tuż przy podłodze. Konsekwencjią są łuszczenia się farby, odspojone listwy przy podłodze, odparzone tynki, uszkodzone części parkietu. Wilgość pod posadzką i sprzyjająca temperatura sprzyja grzybom i pleśni. Oznaką są czarne plamki na ścianach. Stan taki może utrzymywać się nawet kilka lat i jest bardzo trudny do usunięcia ze względu na zalegającą wilgośc pod posdzaką.

Radykalnym i nie koniecznycm rozwiązaniem jest w pozbyciu się wilgoci z pod posadzki demontaż podłogi, skucie szlichty, wymiana zamokniętego styropianu, odtworzenie szlichty i podłóg. Wymaga to opuszczenia pomieszczeń do momentu skończenia generalnego remontu co wiąże się z czasem oraz wysokimi kopsztami Skontaktuj się z nami, my wykonamy profesjonalne osuszanie podposadzkowe.

Co dla Was zrobimy?

  • Przeprowadzimy bezpłatne, niezobowiązujące oględziny i dobierzemy właściwą technologię osuszania.
  • Po oględzinach zaproponujemy najlepsze rozwiązanie i natychmiast jesteśmy w stanie rozpocząć prace.
  • W przypadku, gdy mają Państwo odpowiednie ubezpieczenie przyjmujemy na siebie bezgotówkową likwidację szkody.

Zwróć UWAGĘ!

Jeżeli zalaniu uległa podłoga a z nią izolacja w podłodze (styropian, wełna mineralna, keramzyt itp.), same osuszacze kondensacyjne nie wystarczy. Woda z pod posadzki nie zostanie odciągnięta a tym samym warstwy izolacyjnej pozostaną mokre. Już 1% nasiąkliwości wagowej styropianu obniża jego właściwości termoizolacyjne o 18%.

Osuszanie budynków - osuszanie Warszawa

Pamiętaj!

Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwość termoizolacyjne a tym samym złe wysuszenie jej spowoduje wzrost rachunków za ogrzewanie.

Mokre mury i warstwy izolacyjne spowodują rozwój niebezpiecznych grzybów i pleśni co będzie miało wpływ na zdrowie Twoje i członków Twojej rodziny.

W domu pojawi się z czasem nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Na murach i podsadzce może pojawić się widoczny grzyb, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Standardy jakości i gwarancje!

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła standardy jakości wykonywanyych usług oraz gwarancje Światowej Organizacji IICRC

CERTYFIKAT TECHNICAL CLEANING SERVICE

  • mamy certyfikację menadżerską potwierdzającą branżowe kompetencje zawodowe.
  • nasi pracownicy posiadają różne stopnie certyfikacji w zależności od wyboru specjalności: osuszanie budynków, usuwanie pleśni z budynków, naprawa, usuwanie skutków po pożarach.

Zapraszamy!