Osuszanie podłóg i ścian

W momencie zalania podłogi bardzo często następuje przeniknięcie wody do warstw pod podłogą. Ścianki działowe zaciągają wodę od dołu  i powstaje zalanie ścian oraz zawilgocenie izolacji ścian. Dzisiajsze technologie malowania ścian oraz wykonania warstw izolacyjnych nie pozwalają na ich samoistne wyschnięcie. Przy wykorzystaniu zwykłych osuszaczy, bardzo trudno jest samemu wykonać osuszenie ścian bez osuszenia strefy izolacji pod posadzką.

Zalana warstwa izolacyjna, która nie zostanmie odpowiednio osuszanina straci swoje właściwości termoizolacyjne i będzie powodowała dalsze rozszerzanie się szkody. Narazi to na dodatkowe koszty finansowe.

W zalanych warstwach izolacyjnych rozwijają się grzyby i pleśnie, które są niebezpieczne dla zdrowia zawłaszcza dzieci, które są bardziej podatne na alergie. Jednocześnie w pomieszczeniu z czasem będzie występował odczuwalny zapach stęchlizny.

Mnożące się problemy

Po zalaniu poszkodowany zostaje postawiony przed koniecznością wyboru jak poradzić sobie z usunięciem powstałej szkody. Ma do wyboru: skucie podłogi, zerwanie izolacji i w konsekwencji przeprowadzenie remontu. Niejednokrotnie bardzo nadwyręża to budżet domowy a może się to również wiązać z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej, wodnej oraz C.O. To i tak nie jest wyjście z opresji, gdyż i tak nalezy w dalszej kolejności wykonać osuszanie murów, ponieważ wcześniej zaciągnęły już wodę a ona samoistnie z muru nie wyjdzie.

Co dla Was zrobimy?

Nasi wyspecjalizowani technolodzy wykonają pomiary zawilgocenia warstw pod podłogą i ścian i na tej podstawie zaproponują najlepsze rozwiązanie w konkretnym przypadku.

W takim wypadku możemy zaproponować unikalną technologię osuszania warstw izolacyjnych, bez konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

W pracach tych, wykorzystamy osuszacze adsorpcyjne w połączeniu z wentylatorami. Osuszone powietrze o wilgotności około 5% jest wtłaczane w warstwę izolacyjną i tym samym przepływające suche powietrze powoduje osuszenie warstwy pod podłogą.

Osuszanie podłóg i ścian - osuszanie Warszawa

Pamiętaj!

Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwość termoizolacyjne a tym samym złe wysuszenie jej spowoduje wzrost rachunków za ogrzewanie.

Mokre mury i warstwy izolacyjne spowodują rozwój niebezpiecznych grzybów i pleśni co będzie miało wpływ na zdrowie Twoje i członków Twojej rodziny.

W domu pojawi się z czasem nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Na murach i podsadzce może pojawić się widoczny grzyb, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Zwróć UWAGĘ!

Jeżeli zalaniu uległa podłoga a z nią izolacja w podłodze (styropian, wełna mineralna, keramzyt itp.), same osuszacze kondensacyjne nie wystarczy. Woda z pod posadzki nie zostanie odciągnięta a tym samym warstwy izolacyjnej pozostaną mokre.

Standardy jakości i gwarancje!

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła standardy jakości wykonywanyych usług oraz gwarancje Światowej Organizacji IICRC

CERTYFIKAT TECHNICAL CLEANING SERVICE

  • mamy certyfikację menadżerską potwierdzającą branżowe kompetencje zawodowe.
  • nasi pracownicy posiadają różne stopnie certyfikacji w zależności od wyboru specjalności: osuszanie budynków, usuwanie pleśni z budynków, naprawa, usuwanie skutków po pożarach.

Zapraszamy!