Osuszanie po powodzi

Proces osuszania obiektu po powodzi, nie różni się zasadniczo od osuszania budynku po awarii hydraulicznej. Oczywiście pewne różnice występują i należy na nie zwrócić uwagę:

Zagrożenie epidemiologiczne, jakie niesie za sobą woda powodziowa to zasadnicze zagrożenie. Niesie ona ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia, które wnikają do naszego domu. Zawsze trzeba przeprowadzić chemiczną dezynfekcję całego naszego obiektu włącznie z izolacją.

Należy z góry założyć, że warstwy izolacyjne w takim budynku zostały zalaniu i będzie trzeba je osuszać i dezynfekować lub jeżeli będzie to konieczne wymienić.

Główne zagrożenia

 • Podmycie fundamentów;
 • Uszkodzenie konstrukcji budynku;
 • Zalanie warstw izolacyjnych budynku;
 • Po ustąpieniu wody ryzyko bakteriologiczne;
 • Zalanie instalacji elektrycznej budynku (zwarcia);
 • Korazja metalowych elementów konstrukcji budynku;
 • Spuchnięcie drewnianych elementów budynku.

Co dla Was zrobimy?

Nasi wyspecjalizowani pracownicy wykonają pomiary zawilgocenia warstw izolacyjnych i na tej podstawie zaproponują najlepsze rozwiązanie w konkretnym przypadku czyli zalaniu po powodzi.

W takim wypadku możemy zaproponować unikalną technologię osuszania podług, ścian, stropów bez konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

Wykonamy dezynfekcję aby w wilgotnym budynku nie pojawiły grzyby, pleśnie czy choroby powstałe na skutek szlamu idącego wraz z powodzią.

W pracach tych, wykorzystamy osuszacze adsorpcyjne w połączeniu z wentylatorami. Osuszone powietrze o wilgotności około 5% jest wtłaczane w warstwę izolacyjną i tym samym przepływające suche powietrze powoduje osuszenie warstwy pod podłogą.

Najgroźniejszym skutkiem powodzi dla konstrukcji budynku jest podmycie fundamentów.  W takiej sytuacji niezbędna jest ekspertyza uprawnionego inżyniera budowlanego. Czy dany obiekt nadaje się do dalszego zamieszkania oraz jakie niezbędne prace należy wykonać celem naprawy danego uszkodzenia. Może okazać się, że budynek będzie nadawał się tylko do rozbiórki.

Pamiętaj!

Wystąpienie epidemii popowodziowej jest bardzo prawdopodobne. Zadbaj o dokładną dezynfekcje Twojego domu tak, aby żaden członek Twojej rodziny nie ucierpiał na zdrowiu.

Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwość termoizolacyjne a tym samym złe wysuszenie jej spowoduje wzrost rachunków za ogrzewanie.

Mokre mury i warstwy izolacyjne spowodują rozwój niebezpiecznych grzybów i pleśni co będzie miało wpływ na zdrowie Twoje i członków Twojej rodziny.

W domu pojawi się z czasem nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Na murach i podsadzce może pojawić się widoczny grzyb, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Ważna Uwaga!

Nie ma konieczności kucia tynków, wylewek czy zrywania elewacji. Te elementy budynku w większości wypadków da się bezinwazyjnie osuszyć i zdezynfekować odpowiednimi środkami chemicznymi.

Standardy jakości i gwarancje!

Pobierz broszurę a uzyskasz wyczerpujące odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Co mam zrobić po powodzi?
 • Co ta jest  osuszanie?
 • Co zrobić jak zalało nam ważne dokumenty?
 • Jak mam sobie poradzić z pleśnią?

Zapraszamy!