Inwazyjne i bezinwazyjne metody osuszania budynków – porównanie

W dzisiejszych czasach firmy zajmujące się usuwaniem wilgoci technologicznej oraz osuszaniem budynków wykorzystują nowoczesny sprzęt i metody – zarówno inwazyjne, jak i bezinwazyjne. Oczywiście te pierwsze są korzystniejsze z punktu widzenia finansowego, aczkolwiek nie zawsze będą tak skuteczne, jak inwazyjne sposoby neutralizacji wilgoci. Z poniższego wpisu dowiesz się, jakie są najpopularniejsze metody osuszania dostępne w XXI wieku.

Profesjonalne metody osuszania budynków – poznaj nieinwazyjne sposoby!

Zawilgocone ściany wewnątrz nieruchomości, mokre elewacje, a nawet fundamenty to częste problemy inwestorów i właścicieli budynków. Z tego względu usługi osuszania murów i pomieszczeń cieszą się tak dużą popularnością. Kontaktując się z profesjonalistami w tym zakresie, można skorzystać z opcji wstępnego wykonania pomiarów wilgotności. Na tej podstawie można określić skalę problemu z wilgocią i dopasować odpowiednie metody osuszania.

Kilka najpopularniejszych nieinwazyjnych metod osuszania budynków to:

  1. Osuszanie absorpcyjne – to metody osuszania budynków, które wykorzystują wietrzenie wspomagane termicznie. Profesjonalne osuszacze zasysają wilgotne powietrze, powodują skraplanie się pary wodnej do zbiornika, a następnie oddają je do pomieszczeń z zerowym poziomem wilgotności. W procesie osuszania absorpcyjnego wykorzystywany jest także proces podgrzewania, dzięki czemu mury mogą parować i pozbywać się wilgoci bezpośrednio do atmosfery.
  2. Osuszanie kondensacyjne – to przeciwieństwo wcześniejszej metody osuszania. Osuszacze kondensacyjne schładzają pobierane powietrze, doprowadzają do jego kondensacji, a następnie suche i zimne powietrze jest wypuszczane do budynku. Takie działania trzeba realizować w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach.
  3. Osuszanie podczerwienią – dość innowacyjna metoda osuszania, z której korzystają wyłącznie profesjonaliści. W tym przypadku wykorzystuje się panelowe promienniki podczerwieni. Te emitują fale nagrzewające mury, a następnie dochodzi do przejścia wilgoci ze ścian w kierunku wnętrza pomieszczenia. Następnie wilgoć jest pobierana przez osuszacze.
  4. Osuszanie mikrofalami – metoda pozbywania się wilgoci z wykorzystaniem mikrofal powoduje, że zmienia się energia pola elektromagnetycznego na energię cieplną. Dzięki temu mury i posadzki intensywnie parują poprzez podgrzanie, a nadmiar pary można wentylować dodatkowymi osuszaczami wewnątrz pomieszczeń. 

W dzisiejszych czasach najczęściej stosuje się bezinwazyjne metody osuszania – oczywiście wtedy, kiedy jest to możliwe i przynosi oczekiwane efekty. Dzięki temu można zminimalizować koszty późniejszych remontów.

Inwazyjne metody osuszania – jakie wyróżniamy?

Wszelkie prace osuszające związane z ingerencją w strukturę ścian, posadzek i innych elementów konstrukcyjnych budynków nazywane są metodami inwazyjnymi. Ich zastosowanie jest konieczne wszędzie tam, gdzie poziom zawilgocenia jest tak duży, że inne sposoby osuszania nie przynoszą oczekiwanych efektów. Do najskuteczniejszych i często stosowanych inwazyjnych metod osuszania zaliczamy:

  1. Iniekcje poziome i pionowe – te są realizowane poprzez wykonywanie odwiertów w murach i posadzkach, a następnie wstrzykiwanie preparatów hydrofobowych. To metoda skuteczna bezterminowo.
  2. Podcinanie murów – tego typu sposoby osuszania mogą mocno oddziaływać na konstrukcję budynku, a dodatkowo generować wysokie koszty późniejszego remontu. Szczeliny w murach muszą zostać wypełnione zaprawą i płytami izolacyjnymi. Dzięki temu można zabezpieczyć ściany przed podciąganiem wilgoci z gruntu.
  3. Tynki renowacyjne – takie metody są przydatne szczególnie w budownictwie, gdzie można sięgnąć powyżej 80 cm nad linię zawilgocenia. Odsłonięte warstwy z pleśnią, grzybem i wilgocią są oczyszczane, a następnie uzupełniane tynkiem renowacyjnym.
  4. Mikrofale prętowe – to dość inwazyjna metoda, która polega na wprowadzaniu prętów do otworów przygotowanych w murach budynku. Dzięki temu energia pola elektromagnetycznego jest przetwarzana na energię cieplną, a mury z czasem są pozbawione wilgoci.

Profesjonalne usługi osuszania budynków najczęściej obejmują bezinwazyjne metody osuszania. Dopiero wtedy, kiedy dotychczasowe działania nie przynoszą zadowalających efektów, trzeba pomyśleć o wdrożeniu inwazyjnych metod, które ingerują np. w strukturę ścian i stropów.

Zadzwoń do nas!

+48 791 742 555

Copyright © 2024 Osuszanie budynków, osuszanie ścian, wynajem osuszaczy | Dry-Home

realizacja: estinet.pl

DRY-HOME

ul. Łączyny 1
02-820 Warszawa

+48 791 742 555
biuro@dry-home.pl